Verslag van een commissiedebat
Duurzame ontwikkeling en beleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

14-12-2021
30196-778Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Intergas Verwarming BV m.b.t. gemeten energielabel