Statenpassage

Motie : Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 104
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
SGP 3
Groep Van Haga 3
DENK 3
Volt 3
JA21 3
Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
BBB 1
Omtzigt 1
Tegen
D66 24
PVV 17
ChristenUnie 5

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-914 Stand van zaken jeugdzorg

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

28345-259 Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een commissiedebat

31839-855 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2022, over Jeugdbeleid

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-853 Hervormingen jeugdzorg

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Jeugdbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05
Naar boven