Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, voorzitter van de commissie voor de Werkwijze
  • Mede ondertekenaar
    F.C.G. Goorden, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
BBB 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Voor
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Voor
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Niet deelgenomen
JA21 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Voorstel tot wijziging Reglement van Orde

35980-9 Aangenomen voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van termijnen voor de opdrachten van (in)formateur(s)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35980-8 Tweede nota van wijziging

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35980-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35980-6 Nader verslag

Indiener V.A. Bergkamp, voorzitter van de commissie voor de Werkwijze

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35980-4 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 8 (tweede nota van wijziging d.d. 24 oktober 2023)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35980-5 Nota van wijziging

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35980-1 Geleidende brief

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Voorstel tot wijziging Reglement van Orde

35980-2 Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van de mogelijkheid dat vijftig leden kunnen verzoeken de (in)formateur(s) uit te nodigen inlichtingen te verschaffen over de kabinetsformatie

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Vergadering
Tijd activiteit: 17:00

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30