Motie : Motie van het lid Gündogan c.s. over tegemoetkomen aan de voorwaarden van de Europese regeling over de RRF-plannen op het gebied van gendergelijkheid en gelijke kansen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 85
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek inzake eerste juridische analyse publicatie eindbegunstigdenoverzicht concept-Herstel- en Veerkrachtplan

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

21501-07-1879 Tweede concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

21501-07-1827 Het eerste concept herstel- en veerkrachtplan (HVP)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-30-553 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022 (Kamerstuk 21501-30-552)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-07-1808 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 januari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1807)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Technische briefing over het concept Herstel- en veerkrachtplan (HVP)

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:00

Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25