Brief regering : 130e OMT advies en kabinetsreactie

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Antwoorden feitelijke vragenronde 130e OMT advies | verzoek om reactie op brieven Schoonmakend Nederland en Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid (NSWZ)

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake 130e OMT advies en kabinetsreactie (Kamerstuk 25295-1555)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1534 Motie van het lid Bikker c.s. over 1G uitwerken in verschillende modaliteiten

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:01

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

130e OMT advies en kabinetsreactie (TK 25295-1555)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20