Memorie van toelichting
Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies AP
Bijlage
Reactie Veiligheidsberaad deel 2
Bijlage
Advies VNG
Bijlage
Advies CRvdM
Bijlage
Reactie Veiligheidsberaad deel 1
Bijlage
Reactie Veiligheidsberaad deel 3
Bijlage
Advies CBP BES
Bijlage
Advies ATR

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.