Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 november 2021, over Circulaire economie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32852-172 Diverse onderwerpen gerelateerd aan Circulaire Economie

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

32852-169 Motie van de leden Agnes Mulder en Peter de Groot over een plan om in overleg met het bedrijfsleven het aandeel recyclebare verpakkingen te verhogen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32852-164 Motie van het lid Hagen over het in kaart brengen in hoeverre de circulaire doelstelling wordt bereikt door hergebruik en preventie

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

32852-159 Motie van het lid Van Esch c.s. over onderzoeken welke productgroepen recyclebaar gemaakt kunnen worden

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

32852-149 Motie van de leden Agnes Mulder en Hagen over een zo hoog mogelijk verplicht percentage recyclaat in plastic producten

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

30872-258 Motie van het lid Van Esch over lessen leren uit de zichtbare toename van het gebruik van herbruikbare koffiebekers op stations

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30872, nr. 247)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:30

VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat circulaire economie (CD d.d. 27/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering IenW (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15