Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Valstar c.s. over het incorporeren van natuur en biodiversiteit in bouw en renovatie van woningen (t.v.v. 35742-5)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  P.J. Valstar, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Boulakjar, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-1076 Verduurzaming gebouwde omgeving

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

33576-272 Kabinetsreactie Agenda Natuurinclusief

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Verslag van een schriftelijk overleg

28325-238 Verslag van een schriftelijk overleg over bouwregelgeving (o.a. Kamerstuk 28325-237)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32757-186 Verbeteringen in Besluit bouwwerken leefomgeving in relatie tot woningbouw

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

35925-XIV-21 Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

32847-825 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het advies “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid” van de Commissie Gespoten PUR-schuim van de Gezondheidsraad (Kamerstuk 32847-761) en de reactie op verzoek commissie over de brief van Meldpunt inzake PURslachtoffers van 17 februari 2021 (Kamerstuk 32847-762)

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Bouwregelgeving

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50