Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Wet versterking bestuurskracht (Kamerstuk 34251-95)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    D. de Jong-van de Graaf, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34251-95 Evaluatie wet versterking bestuurskracht

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Evaluatie wet versterking bestuurskracht

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht (34251-96)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00