Inbreng verslag schriftelijk overleg
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Wet versterking bestuurskracht (Kamerstuk 34251-95)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-09-2021
34251-95Evaluatie wet versterking bestuurskracht