Memorie van toelichting
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies Hondenbescherming
Bijlage
Advies OM
Bijlage
Advies NOvA
Bijlage
Uitvoeringstoets RVO
Bijlage
Uitvoeringstoets LID
Bijlage
Advies RvdR
Bijlage
Uitvoeringstoets NVWA
Bijlage
Advies Politie
Bijlage
Advies NVvR
Bijlage
Beslisnota inzake wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)
Bijlage
Uitvoeringstoets Politie
Bijlage
Advies LID

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.