Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Agema c.s. over een eenduidige, richtinggevende visie op ouderenhuisvesting (t.v.v. 31765-572)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Fleur Agema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.M. Werner, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31765-607 Derde voortgangsrapportage Langer Thuis en beleidsreactie SCP publicatie ‘Passende zorg voor ouderen thuis’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05