Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over MH-17

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Geert Wilders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Namens
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33997-164 Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken MH17

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers Buza en J&V - stand van zaken met betrekking tot MH-17

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie

33997-145 Motie van het lid Van Dam c.s. over een vollediger nader feitenonderzoek

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

MH-17

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10