Lijst van vragen en antwoorden
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

Download Download

Ondertekenaars