Lijst van vragen en antwoorden
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (Kamerstuk 35830-IX-2)

Download Download

Ondertekenaars