Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Gewijzigde motie van het lid Piri c.s. over voor einde Nederlandse aanwezigheid ervoor zorgen dat de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn (t.v.v. 35570-X-95)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-11-2021
27925-807Lijst van vragen en antwoorden over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

08-09-2021
Lijst van vragen over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

07-09-2021
27925-806Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan