Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Baarle en Simons over tijdelijk beleid tegen ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen Nederlanders met een migratieachtergrond en Nederlanders zonder migratieachtergrond

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 87
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Tegen
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29544-1081 Uitkomsten, afronding en vervolg van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35883-1 Herstel en Perspectief voor de Jeugd

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32824-328 Impact corona inburgeraars en statushouders

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00