Advies Afdeling advisering Raad van State : 35844 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

35844, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 26 september 2022)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35844-8 Nota van wijziging

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35844-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35844-6 Verslag

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

35844-2 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koninklijke boodschap

35844-1 Koninklijke boodschap

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

35844-3 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35844-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15