Verslag van een wetgevingsoverleg
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2021, over het Jaarverslag en Slotwet 2020

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.