Bijgewerkte tekst
Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)

Bijgewerkt t/m nr. 7 (Nota van wijziging d.d. 7 juli 2021)

Download Download