Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief