Brief commissie

Verlenen van toestemming aan de Adviescommissie Nationaal Groeifonds om een technische briefing te verzorgen naar aanleiding van de bekostiging investeringsvoorstellen uit het Nationaal Groeifonds

Download Download

Indieners