Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Alkaya (SP) voor een rondetafelgesprek met een groep door de Belastingdienst gedupeerde ouders (zie ook zaken 2021Z05807 en -05808)

Download Download

Ondertekenaars