Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag schriftelijk overleg over Staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstuk 28165-338)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek inzake beantwoording schriftelijk overleg Staatsdeelnemingen

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

28165-338 Vooruitblik Beheer Staatsdeelnemingen 2021

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

ter vervanging van het commissiedebat Staatsdeelnemingen d.d. 17 november 2021)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00