Verslag van een schriftelijk overleg
Verkiezingen

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken bij de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Tijdpad proces van uitslagvaststelling in gemeenten die niet meedoen aan een experiment met centrale stemopneming