Statenpassage

Brief lid / fractie : Verzoek inzake motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ (35349-16)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming inzake uitvoering motie LEBZ (Kamerstuk 35349, nr. 19)

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier