Motie : Motie van het lid Agema over een actieplan Voorkom en Herstel Dataschade Testbeleid

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 98
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Krol 1
Tegen
VVD 32
CDA 19

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over bijlage bij Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies) (Kamerstuk 25295-995)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-995 Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over een privacylek in de systemen van de GGD

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15
Naar boven