Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (Kamerstuk 35570-B-16)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35570-B-16 Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (35570-B-16)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00