Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden (Kamerstuk 29544-1083)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.E. van den Broek, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-XV-79 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35925-XV, bijgewerkt t/m nr. 78 (Tweede NvW d.d. 3 december 2021)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

35925-XV-78 Tweede nota van wijziging

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-1083 Evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-XV-13 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35925-XV-11 Nota van wijziging

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

35925-XV, bijgewerkt t/m nr. 11 (NvW d.d. 5 november 2021)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-XV-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35925-XV-2 Memorie van toelichting

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35925-XV-1 Voorstel van wet

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

35570-XV-56 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over integreren van klinische arbeidsgeneeskundige zorg in de reguliere oncologische zorg

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-60 Motie van de leden Van Weyenberg en Van Brenk over bevorderen van re-integratie van mensen met de diagnose kanker

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden (29544-1083)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20