Bijgewerkte tekst : 35973, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 6 december 2021)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35973-9 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35973-7 Nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35973-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35973-5 Verslag

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

35973-3 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

35973-2 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koninklijke boodschap

35973-1 Koninklijke boodschap

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

35973 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35973-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Extra procedurevergadering (fysiek)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45