Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor (Kamerstuk 30373-72)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    L. van der Zande, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29383-353 Motie van het lid Lacin over in overleg met provincie en gemeente Venlo verminderen van het aantal ammoniaktreinen door woonkernen in Limburg

Indiener C. La├žin, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XII-62 Gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over een visie op het spoorgoederenvervoer (t.v.v. 35570-XII-38)

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14