Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op de notitie ICT-investeringen door de overheid (Kamerstuk 26643-794)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    I. van Tilburg, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28362-44 Motie van de leden Klaver en Ploumen over uitspreken dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00