Advies Afdeling advisering Raad van State : 35968 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 11 (2e NvW d.d. 10 april 2024)

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Nota van wijziging

35968-11 Tweede nota van wijziging

Indiener F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35968-10 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35968-9 Nader verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35968-8 Nota van wijziging

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35968-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35968-5 Verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BZK - Toestemming deelname RTG Archiefwet

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Memorie van toelichting

35968-3 Memorie van toelichting

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35968-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35968-2 Voorstel van wet

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Koninklijke boodschap

35968-1 Koninklijke boodschap

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15