Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    S.F.F. Meijer, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35626-21 Motie van het lid De Hoop over een afbouwpad voor biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen opnemen in het Besluit energie vervoer voor 2023

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35626-22 Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over een impactassessment naar toename van de vraag naar biobrandstoffen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35626-26 Motie van de leden Alkaya en Bisschop over de bijmengverplichting voor de binnenvaart niet handhaven zolang het niet veilig, geschikt en duurzaam is

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

35626-25 Motie van de leden Bisschop en Alkaya over onderzoek naar de risico's van biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35626-23 Motie van het lid Grinwis over het geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35626-15 Motie van het lid Bouchallikh over de vermenigvuldigingsfactor 4 toepassen voor elektrisch vervoer

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25