Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030 (Kamerstuk 32813-864)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek geen onomkeerbare stappen inzake Besluit energie vervoer (RED II)

Indiener J. Rijkers, griffier

Brief regering

32813-864 Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op brief inzake invoering van een kwaliteitseis voor de bijmenging van bio-ethanol in benzine

Indiener J. Rijkers, griffier

Motie

35626-21 Motie van het lid De Hoop over een afbouwpad voor biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen opnemen in het Besluit energie vervoer voor 2023

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35626-16 Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over het onderzoeken van de negatieve effecten van het bijmengen van restproducten op de productie van palmolie

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

35626-22 Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over een impactassessment naar toename van de vraag naar biobrandstoffen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35626-26 Motie van de leden Alkaya en Bisschop over de bijmengverplichting voor de binnenvaart niet handhaven zolang het niet veilig, geschikt en duurzaam is

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

35626-24 Motie van het lid Peter de Groot over leveringen van hernieuwbare energie in de zeevaart per kwartaal laten inboeken

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35626-17 Motie van de leden Van Raan en Bouchallikh over externe risico's monitoren bij import van grondstoffen voor biobrandstof

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35626-25 Motie van de leden Bisschop en Alkaya over onderzoek naar de risico's van biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35626-23 Motie van het lid Grinwis over het geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35626-15 Motie van het lid Bouchallikh over de vermenigvuldigingsfactor 4 toepassen voor elektrisch vervoer

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20