Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Informele Telecomraad d.d. 14 oktober 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    I. van Tilburg, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1652 Motie van het lid Paternotte c.s. over een digitale dienstenbelasting

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-786 Motie van de leden Van den Berg en Weverling over een dialoog over cookiewalls

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-711 Moties van het lid Verhoeven c.s. over pleiten voor keuzevrijheid voor gebruikers

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Telecomraad 8 juni 2018 (21501-33, nr. 703)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:40

VAO Telecomraad 2-3 december 2019 (AO d.d. 13/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Telecomraad (formeel) d.d. 3 december 2021

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29