Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer (Kamerstuk 35925-IX-4)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    W.A. Lips, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-IX-4 Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Motie

32140-95 Motie van het lid Idsinga over een overgangsregeling naar aanleiding van afschaffing van de levensloopregeling

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

35830-15 Motie van het lid Grinwis c.s. over de veelheid en complexiteit aan fiscale regelingen verkleinen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35830-10 Motie van het lid Nijboer over in kaart brengen welke fiscale regelingen verantwoord afgeschaft kunnen worden

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35572-47 Motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35302-45 Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Belastingen (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 09:46

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00