Statenpassage

Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    F.H. Mittendorff, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Inbreng feitelijke vragen Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Motie

27925-792 Motie van het lid Bromet c.s. over in samenspraak met de andere betrokken NAVO-landen een crisisplan formuleren

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

27925-788 Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-X-99 Gewijzigde motie van het lid Piri c.s. over voor einde Nederlandse aanwezigheid ervoor zorgen dat de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn (t.v.v. 35570-X-95)

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Afghaanse Tolken (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 23:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45