Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de ingelaste JBZ-Raad 31 augustus (Kamerstuk 32317-704)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27925-788 Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2385 Motie van het lid Brekelmans over aanvullende sancties tegen Wit-Rusland voorbereiden

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

27925-775 Motie van het lid Van der Lee c.s. over de opzet voor een onafhankelijk overkoepelend onderzoek tijdig aan de Kamer verstrekken

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

27925-772 Motie van het lid Jasper van Dijk over een onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van de NAVO-landen bij de oorlog in Afghanistan

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35000-8 Motie van het lid Dijkhoff c.s. over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario’s in kaart brengen

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene politieke beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 8/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:55

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00