Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over aanpak wachttijden in de ggz (Kamerstuk 25424-581)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M. Heller, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over aanpak wachttijden in de ggz (Kamerstuk 25424-581)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25424-581 Aanpak wachttijden in de ggz

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-923 Motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25424-560 Motie van de leden Renkema en Regterschot over extra behandelplaatsen voor mensen met trauma, pervasieve aandoeningen en persoonlijkheidsproblematiek

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

25424-572 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over een wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling binnen de ggz

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25424-509 Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO GGZ (AO d.d. 29/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05