Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling (Kamerstuk 31332-105)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen m.b.t. oplossing voor online platform voor eindexamenkandidaten

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

28760-109 Motie van het lid Van Meenen over de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen hernieuwen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35352-20 Motie van de leden Rog en Van Meenen over overleg over een sterkere positie van de kenniscomponent over democratie en rechtsstaat

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35352-22 Motie van de leden Van Meenen en Rog over een concrete uitwerking van de gemeenschappelijke kern

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31293-527 Motie van de leden Rog en Van Meenen over de opdracht aan de tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31293-522 Motie van de leden Van Meenen en Rog over prioriteiten bij de verbetering van het curriculum

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-204 Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Staat van het Onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:30

VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Stand van zaken Leesoffensief (28760, nr. 107)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Curriculumcommissie

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Curriculum funderend onderwijs po/vo

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00