Convocatie commissieactiviteit : Convocatie commissiedebat Inwerkingtreding Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier
Naar boven