Statenpassage

Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020 (Kamerstuk 35830-VI-1)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35528-18 Motie van de leden Van Dam en Van Wijngaarden over geweld tegen journalisten

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie

35300-11 Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VI-51 Motie van de leden Van Nispen en Groothuizen over een rol voor de rechter bij hoge en bijzondere transacties

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Presentatie rapporteurs inzake Jaarverslag 2020

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:30

Jaarverslag en Slotwet 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30