Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.W. Krijger, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3068 Kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-1039 Motie van het lid Jetten over het corona paspoort zo spoedig mogelijk invoeren

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1046 Motie van het lid Segers c.s. over geen onomkeerbare stappen op het gebied van een Europees vaccinatiepaspoort

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:01

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (vangt aan direct na afloop van de Regeling van Werkzaamheden)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59