Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele videoconferentie EU-milieuministers 18 maart 2021 (Kamerstuk 21501-08-820)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35572-55 Motie van de leden Agnes Mulder en Lodders over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35420-57 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een advies van de Denktank coronacrisis over de wijze waarop reshoring de maakindustrie kan versterken

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

32852-108 Motie van het lid Ziengs over de importheffing op buitenlands afval

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Circulaire economie (AO d.d. 15/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Milieuraad op 10 juni 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30