Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand (Kamerstuk 22054-337)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    R. Konings, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHa-OS en minister BuZa - inbreng so export militair materieel naar Thailand d.d. 25-02-2021

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief regering

22054-337 Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

22054-181 Motie El Fassed c.s. over de drempelwaarde

Indiener A. El Fassed, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wapenexportbeleid

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Thailand

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00