Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State

35715 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels betreffende de regulering van sekswerk (Wet regulering sekswerk)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35715-1 Koninklijke boodschap

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

35715-3 Memorie van toelichting

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

35715-2 Voorstel van wet

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Zeden (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Zeden

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45