Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    L. van der Zande, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

De staatssecretaris verzoeken om toezending verslag schriftelijk overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Indiener J. Rijkers, griffier

Motie

29383-353 Motie van het lid Lacin over in overleg met provincie en gemeente Venlo verminderen van het aantal ammoniaktreinen door woonkernen in Limburg

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XII-62 Gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over een visie op het spoorgoederenvervoer (t.v.v. 35570-XII-38)

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-39 Motie van de leden Schonis en Kröger over meer treinen naar Londen

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

vraag inzake resultaten kwalitatieve KiM-onderzoek naar het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van de HSL-Zuid

Indiener J. Rijkers, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

23645-740 Gewijzigde motie van het lid Lacin over het handhaven van de politiepost op Amsterdam CS (t.v.v. 23645-733)

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-791 Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over een gelijkstelling van passagiersrechten aan de rechten van vliegtuigpassagiers

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XII-27 Motie van de leden Amhaouch en Schonis over een supersnelle trein als alternatief voor een korteafstandvlucht

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XII-37 Motie van het lid Amhaouch c.s. over private bekostiging van infrastructuurprojecten

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

29984-776 Motie van de leden Kröger en Ziengs over voorlopige toepassing van het vierlandenverdrag

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Spoor (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Transportraad (AO d.d. 21/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35570-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VSO Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS (32404, nr. 104)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20