Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 42
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Tegen
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Tegen
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Tegen
G√ľndogan 1 Tegen
Omtzigt 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35681-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35681-7 Verslag

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35681-6 Brief van het lid Van Brenk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35681-5 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35681-1 Geleidende brief

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35681-3 Memorie van toelichting

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35681-2 Voorstel van wet

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00