Brief regering : Analyse inzake stijgende WIA-instroom en Ziektewetlasten (ZW)

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

29544-979 Nader gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Jasper van Dijk over maatregelen om de WIA-instroom terug te dringen (t.v.v. 29544-978)

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-49 Motie van het lid Renkema over de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op het aantal burn-outs

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsongeschiktheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44