Statenpassage

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35667, eindtekst

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Herleidbare wijzigingen bijhouden in Nota's van wijzigingen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Bijgewerkte tekst

35667, Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 19 april 2021)

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35667-7 Nota van wijziging

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35667-5 Verslag

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

35667-3 Memorie van toelichting

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35667-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35667-2 Voorstel van wet

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koninklijke boodschap

35667-1 Koninklijke boodschap

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

35667 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10